top of page

Genetické vyšetření PANDA Infertility v říjnu plně hradí RBP zdravotní pojišťovna



Od 2. 10. do 31. 10. 2023 poskytuje RBP zdravotní pojišťovna příspěvek na genetické vyšetření PANDA Infertility v plné výši ceny tohoto vyšetření.

Více o speciálním bonusu RBP PANDA Infertility je základní prekoncepční vyšetření, které umožňuje diagnostiku pěti nejčastějších vzácných onemocnění v naší populaci. Těmi jsou: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, nesyndromová hluchota, syndrom fragilního X a fenylketonurie. Test vyšetřuje i varianty:

  • poruch plodnosti a její léčby

  • genetické příčiny neplodnosti nebo poruch vývoje embryí

  • trombofilní mutace

Komentarai


bottom of page