top of page
Repromeda listopad-10_edited_edited_edited.jpg

SOUČÁSTÍ GYNEKOLOGICKÉ PRAXE JSOU OTÁZKY
TÝKAJÍCÍ SE NEPLODNOSTI

PORADÍME VÁM, JAKÉ KROKY PROVÉST, NEŽ DOPORUČÍTE IVF

U VÁS V AMBULANCI

Možností ambulantního gynekologa, jak pomoci neplodnému páru je řada, ve srovnání s léčbou v IVF centru jsou však omezené. Pro úspěšnou léčbu neplodnosti je tedy důležité odeslat pár k odborným vyšetřením včas. Jde o 6/12 měsíců neúspěšného snažení při nechráněném styku. Čas je nepřítelem plodnosti a odkládání léčby může snažení značně komplikovat.

 

V Repromedě jsme připraveni s Vámi spolupracovat již

v průběhu ambulantní péče a jsme otevřeni konzultaci jednotlivých případů.

Jaká vyšetření může Vaše pacientka či její partner před IVF absolvovat?

Miloslav Fiala.jpg

Kontaktujte nás


Využijte náš kontaktní formulář nebo nám rovnou zavolejte.

Bc. Miloslav Fiala

Obchodní manažer

mfiala@repromeda.cz
+420 606 125 490

U vás v ambulanci

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MALÉ PÁNVE

Jedním z důležitých diagnostických kroků při zjišťování příčin neplodnosti je sonografické vyšetření. Důležité je posouzení velikosti ovarií, přítomnosti známek PCOS, ke stanovení ovariální rezervy určení počtu antrálních folikulů, monitorování růstu dominantního folikulu, případně detekce corpus luteum k potvrzení ovulace, vyloučení endometriálních cyst, zjištění velikosti a tvaru dělohy a případné přítomnosti myomů, či endometriálních polypů. Umožní to rozhodnout, zda má smysl pokoušet se o konzervativní léčbu, zajistit operační řešení myomů, polypů nebo děložních anomálií, případně doporučit asistovanou reprodukci.

Jan_Vesely_2022.jpg

Prim. MUDr. Jan Veselý, CSc.

HORMONÁLNÍ PROFIL

Vyšetření hormonálního profilu je důležité pro určení stavu ovariální rezervy a prognózy výsledků ovariální stimulace. Posouzení stavu ovariální rezervy vyšetřením hladiny AMH (antimülleriánského hormonu) a počtu malých antrálních folikulů upřesní úvahy o naléhavosti zahájení léčby neplodnosti, případně možnosti odkladu otěhotnění do budoucna. Důležité je posouzení dalších endokrinních parametrů, např. hormonů štítné žlázy a prolaktinu.

Katerina_Vesela.jpg

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D

Ultrazvukové vyšetření
Femme test
Spermiogram

SPERMIOGRAM

Vyšetření parametrů ejakulátu (spermiogram) je vhodné provádět v náležitě personálně a přístrojově vybavené zdravotnické laboratoři, která je součástí centra reprodukční medicíny. Jen tak je možné se na výsledky laboratorní diagnostiky spolehnout. Je třeba

si uvědomit, že jednotlivé parametry, to znamená koncentrace spermií, celkové množství spermií, celková a progresivní pohyblivost a morfologie mají různou váhu. Nejdůležitějšími parametry, pokud posuzujeme schopnost přirozeného početí, jsou celkové množství (více než 40 milionů spermií v ejakulátu) a podíl progresivně pohyblivých spermií (více než 32 %). Pokud jsou tyto dva parametry pod uvedenou hranicí, je třeba použít metody asistované reprodukce.
Vyšetření spermiogramu by vždy mělo předcházet případnou hormonální stimulaci ovarií ženy pomocí antiestrogenů. 

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Pavel_Travnik.jpg

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ

Pečlivé genetické vyšetření je nezbytnou součástí léčby neplodnosti. Je to z několika vážných důvodů. Jednak proto, že část případů neplodnosti má genetickou příčinu, dále proto, že  u neplodných párů se vyskytují strukturní chromozomové vady v daleko vyšší míře než v plodné populaci. A konečně proto, že by bylo neodůvodnitelné provést bez preimplantačního genetického testování asistovanou reprodukci u páru, který by byl nositelem nepoznané mutace způsobující těžké vrozené onemocnění. Základním vyšetřením je posouzení karyotypu a dále vyšetření přítomnosti mutací na nejčastější monogenní choroby. Velmi výhodné je vyšetření pomocí genetického panelu (PANDA), které kromě diagnostiky nejčastějších mutací genů způsobujících dědičné choroby zahrnuje i některé geny souvisící s mužskou neplodností, geny, které určují citlivost k hormonům důležitým pro reprodukci a její léčbu a řadu dalších. 

Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.

Miroslav_Hornak.png

IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Imunologické vyšetření se v posledních létech orientuje spíše na imunologické příčiny poruch implantace, potrácení, případně předčasných porodů, než na dříve preferované vyšetření protilátek proti spermiím nebo proti zona pellucida, které hrají v imunologické příčině neplodnosti jen okrajovou úlohu. Je proto třeba provést vyšetření na buněčnou imunitu, zejména stav NK buněk, které hrají velkou úlohu v endometriu při implantaci a následné toleranci mateřského imunitního systému vůči embryu, parametrům, vyšetření antifosfolipidových protilátek, tumor necrosis faktoru, glycodelinu apod.

MUDr. Lenka Hromadová
 

Lenka_Hromadova.jpg
Genetické vyšetření
Imunologické vyšetření

ALTERNATIVNÍ POSTUPY A ZÁPADNÍ MEDICÍNA

Celostní přístup má být nedílnou součástí každého medicínského oboru. Západní medicína si to bohužel ještě dostatečně neuvědomuje a je to velkou chybou. Nemůžeme uspět s léčbou neplodnosti u jedince či páru, kde jsou v nepořádku jiné záležitosti. Životní styl a prostředí, životospráva a způsob stravování i nedostatek přirozeného pohybu v dnešní době dobrou plodnost bohužel příliš nepodporují, ba právě naopak. Celostní medicína nám výrazně pomáhá se v této situaci orientovat a pomoci lidem najít řešení a cestu i v tomto ohledu. Pro některé pacienty jsou alternativní postupy metodou první volby, pro jiné to může být jedna z posledních variant na seznamu „pane doktore, co ještě můžeme udělat, aby se to podařilo".

MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D

metody_zvysujici_uspesnost_telova-01.png

CLOMIFEN A JEHO POUŽITÍ V GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCI

Clomifen je lék používaný k indukci ovulace. Je selektivním modulátorem estrogenových receptorů. Působí na receptory gonadotropních buněk hypofýzy a blokuje tam zápornou zpětnou vazbu estradiolu. To vede ke zvýšení produkce FSH, který indukuje závěrečný růst a zrání folikulů a umožní dokončení vývoje více než jednoho preovulačního folikulu. Stimulace s pomocí clomifenu je přípustná pouze při sonografickém sledování vývoje folikulů, aby nedošlo k nežádoucímu mnohočetnému otěhotnění. Nevýhodou clomifenu je jeho negativní vliv na růst endometria, který je dán působením  na estrogenní receptory endometria.

Katerina_Vesela.jpg

CLOMIFEN A JEHO POUŽITÍ V GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCI

Clomifen je lék používaný k indukci ovulace. Je selektivním modulátorem estrogenových receptorů. Působí na receptory gonadotropních buněk hypofýzy a blokuje tam zápornou zpětnou vazbu estradiolu. To vede ke zvýšení produkce FSH, který indukuje závěrečný růst a zrání folikulů a umožní dokončení vývoje více než jednoho preovulačního folikulu. Stimulace s pomocí clomifenu je přípustná pouze při sonografickém sledování vývoje folikulů, aby nedošlo k nežádoucímu mnohočetnému otěhotnění. Nevýhodou clomifenu je jeho negativní vliv na růst endometria, který je dán působením na estrogenní receptory endometria.

MUDr. Lenka Hromadová
 

Lenka_Hromadova.jpg
Aternativní postupy
Clomifen a jeho použití
bottom of page