top of page
laborator_andrologie.jpg

PRO ÚSPĚŠNOU LÉČBU NEPLODNOSTI JSOU DŮLEŽITÉ ZKUŠENOSTI

JIŽ 24 LET POMÁHÁME NEPLODNÝM PÁRŮM K ÚPLNÉ RODINĚ

MODERNÍ METODY

Od narození Louisy Brownové,  prvního dítěte "ze zkumavky", uběhlo už 44 let. Metody asistované reprodukce se vyvíjí, a tak můžeme pomoci čím dál více pacientům, kterým jsme ještě nedávno pomoci neuměli. Mezi nejnovější metody patří: Fertile chip, Halosperm testbeREADY test, Time-lapse, EndomeTRIO, Karyomapping, PGT-A, Vitrifikace, PANDA a další. Naše klienty pravidelně informujeme o novinkách prostřednictvím našeho webu a snažíme se jim tyto cizí názvy přiblížit a vysvětlit. 

social_freezing.jpg
vek.jpg

NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL JE VĚK

Největším nepřítelem plodnosti je postupující věk.

Se zvyšujícím se věkem klesá ovariální rezerva i kvalita oocytů. Zároveň se zvyšuje riziko gynekologických a chronických onemocnění. Důležitým faktorem je i rostoucí riziko genetických vad a onemocnění u dětí.  Moderní postupy reprodukční medicíny a genetiky nám mohou pomoci tyto problémy překonat. Klíčovým faktorem ale zůstává včasné řešení problémů a léčba.  

ÚSPĚŠNOST IVF

Často se nás klienti ptají na naši úspěšnost. Pravděpodobnost otěhotnění po zavedení jednoho embrya je až 57 %, neradi ale říkáme jen jedno číslo, které by mohlo výrazně zkreslit jejich představu. Úspěšnost léčby totiž závisí na mnoha faktorech, tím nejdůležitějším je už zmíněný věk ženy. Rádi uvádíme tzv. kumulativní úspěšnost. Během 4 IVF cyklů u nás otěhotní 99 % párů. Vždy děláme maximum pro to,  abychom páru pomohli k jejich vytouženému snu 

v nejkratší možné době. 

nozicky.jpg
uspesnost.jpg

LÉČBA S VYUŽITÍM DAROVANÝCH BUNĚK

Na léčbu darovanými oocyty a spermiemi se na naší klinice zaměřujeme již od samého počátku vzniku pracoviště. Svými výsledky se řadí mezi nejúspěšnější metody. Tyto programy darování jsou určeny pro páry, kde nelze docílit těhotenství z vlastních pohlavních buněk. Použití vajíček dárkyně, spermií dárce nebo celých embryí, může léčeným párům dopomoci ke splnění jejich největšího snu – stát se rodiči.

LEGISLATIVA A ÚHRADA

Cyklus mimotělního oplodnění může podstoupit žena do 49 let. Úhradu ze zdravotního pojištění přitom může čerpat od 22 let do dne dosažení 40. roku věku, v případě absolutního tubárního faktoru od 18 let, a to celkem 3x za život, nebo, pokud bylo v prvních dvou cyklech umělého oplození přeneseno do dělohy maximálně 1 embryo, 4x za život. Všechny zdravotní pojišťovny přispívají stejnou částkou, a to přibližně 35 tisíc Kč na léčbu a zhruba 15 tisíc Kč na léky - dle spotřeby. Doplatky se potom v závislosti na věku, potřebách a přáních klientů můžou pohybovat v řádu desetitisíců. 

cena_ivf.JPG

MÝTY O ASISTOVANÉ REPRODUKCI

Neplodností trpí v České republice až 20 % párů. Neplodnost ale automaticky neznamená IVF. Někdy může pomoci třeba jen úprava jídelníčku, cvičení, akupunktura nebo adekvátní léky či doplňky stravy.

 

Dříve se po umělém oplodnění rodila často dvojčata či trojčata. Na naší klinice přenášíme do dělohy pouze jedno embryo, bráníme tak vzniku nežádoucího a rizikového vícečetného těhotenství. 

alternativni_medicina_edited.jpg
Metody
Věk a plodnost
Úspěšnost IVF
Léčba s využitím darovaných buněk
Legislativa a úhrada
Mýty o asistované reprodukci
bottom of page