top of page

ODBORNÉ A VZDĚLÁVACÍ AKCE JSOU DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ VAŠÍ PRAXE

PŘEDSTAVÍME VÁM UDÁLOSTI, KTERÉ STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIT

Klinická fyziologie lidské reprodukce

 

Komplexní informace o fyziologii ženské i mužské reprodukční soustavy přináší nová kniha profesora MUDr. Pavla Trávníka, DrSc.

Kotva 1

Klub privátních gynekologů

Dne 7. 6. 2023 se uskutečnil váš oblíbený Klub privátní gynekologů.
Přednášky ke stažení níže.

Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.,

Fellow ISUOG Vedoucí Centra fetální medicíny Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Apolinářská 18,

128 51 Praha 2

 

Co si lze představit pod pojmem „nejlepší prenatální péče“ v roce 2023?

MUDr. Jan Nový
medicínský specialista spolecnosti

MERCK, Merck spol. s r. o..
Na Hrebenech II 1718/10.
Praha 4, 14000, Czech Republic

 

Proč je vždy lepší zvolit originál nežli
kopii? Srovnání účinnosti
gonadotropinu používaných
k ovariální stimulaci při asistované
reprodukci. - již brzy ke stažení

bottom of page