METODY ZVYŠUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST LÉČBY

Existují specializované výkony a metody, které dokáží výrazně zvýšit úspěšnost IVF léčby. Patří sem například metody oplodnění ICSI (do každého vajíčka je přenesena jedna spermie) a PICSI (výběr vhodné spermie vhodné zralosti). Důležitým krokem pro objasnění neplodnosti může být podrobné vyšetření děložního prostředí a následné stanovení optimálního momentu pro vložení embrya – EndomeTRIO. Komplexní vyšetření spermií zase dokážeme nabídnout díky novému diagnostickému balíčku Spermpacket.

Podívejte se, jaké další metody mohou

pomoci k úspěšnému otěhotnění.

 

EndomeTRIO

EndomeTRIO je vyšetření, které zahrnuje tři testy z jednoho vzorku děložní sliznice. Podrobné vyšetření děložního prostředí a stanovení optimálního momentu pro vložení embrya může být velmi důležitým krokem při objasňování příčiny neplodnosti. 

MOON

Za zkratkou MOON stojí anglické slovní spojení Mature Oocytes Only, které můžeme volně přeložit jako „pouze zralá vajíčka“. Jedná se o detailní vyšetření zralosti vajíček v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

Monitorování vývoje embryí

Kamera nám umožňuje pořídit zpomalený záznam vývoje embrya. Na základě pořízeného záběru vývoje embrya můžeme vyhodnotit zejména pravidelnost dělení buněk embrya a stanovit tak vývojový potenciál a dynamiku morfologických změn embryí.

MACS

Spermie mají omezenou životnost a zanikají tzv. apoptózou. Apoptotické spermie nejsou standardně rozlišitelné od normálních spermií. Pro vyloučení poškozených spermií ze vzorku spermatu se využívá  systém MACS® ART Annexin V.

Fertile chip

Tato metoda je určena pro výběr těch nejkvalitnějších spermií pro inseminaci pacientky, případně pro oplodnění vajíček technikami ICSI a PICSI. Fertile chip je zařízení na jedno použití, složené ze dvou komůrek oddělených speciální membránou.

SpermMobil

SpermMobil je speciální médium, které slouží k umělé aktivaci spermií. Přidání média ke vzorku zcela nepohyblivých spermií aktivuje energetické rezervy živých spermií, které získají pohyblivost. Tím můžeme snadno odlišit spermie živé od mrtvých.

Halosperm

Na základě vyšetření spermiogramu můžeme kromě počtu, objemu, pohyblivosti nebo morfologie spermií hodnotit také míru poškození (fragmentaci) jejich DNA. DNA spermií zkoumáme pomocí speciálního vyšetření Halosperm G2.

Vyšetření oxidativního stresu

v ejakulátu

Oxidativní stres ovlivňuje kvalitu i funkčnost spermií a způsobuje poškození jejich DNA. K odhalení oxidativního stresu používáme nejrychlejší a nejpřesnější test MIOXSYS. Tento test zvyšuje přesnost diagnostiky neplodnosti u mužů.

Immasperm

V rámci diagnostiky mužských faktorů neplodnosti je důležitým parametrem mimo jiné určení podílu nezralých spermií v ejakulátu. Podíl nezralých spermií v ejakulátu převyšující

26 % je považován za nadlimitní (tj. patologický).

Našim klientům nabízíme také výhodné balíčky, podívejte se, co obsahují.

 

 SPERMPACKET (k oplození)

  • ICSI, PICSI

  • Selekce optimálních spermií (není omezeno množství oplozovaných oocytů)                                               

Selekce optimálních spermií zahrnuje dva způsoby úpravy vzorku spermií volené na základě předchozích laboratorních vyšetření, potřeb pacientů a aktuálních parametrů spermiogramu: metoda MACS - odstraní ze vzorku ejakulátu defektní spermie s fragmentovanou DNA a metoda Fertile chip - šetrně vytřídí spermie s nejvyšší pohyblivostí a životaschopností.

 SPERMPACKET (diagnostický)

 

Vyhodnocení funkčních testů spermií nám umožňuje navrhnout nejvhodnější metody zpracování a selekce spermií k oplození vajíček a zvýšit tak úspěšnost celé léčby.