top of page

METODY ZVYŠUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST IVF LÉČBY

Existují specializované výkony a metody, které výrazně zvyšují úspěšnost léčby. Vysloveně nezbytnou metodou

v případě sníženého počtu spermií nebo jejich nedostatečné pohyblivost, stejně jako při horší kvalitě a nízkém počtu získaných oocytů je mikromanipulační technika oplodnění ICSI. Podrobné vyšetření děložního prostředí a následné stanovení optimálního momentu pro vložení embrya dokážeme nabídnout díky kombinaci testů – EndomeTRIO. Komplexní vyšetření spermií zase díky novému balíčku Spermpacket – diagnostický. 

Podívejte se, jaké další metody mohou

pomoci k úspěšnému otěhotnění.

Kotva 1

Monitorování vývoje embryí

MOON

Za zkratkou MOON stojí anglické slovní spojení Mature Oocytes Only, které můžeme volně přeložit jako „pouze zralá vajíčka“. Jedná se o detailní vyšetření zralosti vajíček

v polarizovaném světle za účelem správného načasování oplození.

Time-lapse

Inkubátor MIRI TL nabízí embryím tu nejlepší péči, pohodlí a vlastní prostor. Embrya každého páru se kultivují samostatně v jedné z 12 oddělených vyhřívaných komůrek. Díky integrované kameře je možné sledovat růst a rozvoj embryí v průběhu celého kultivačního procesu.

Selekce a aktivace spermií

MACS

Spermie mají omezenou životnost a zanikají tzv. apoptózou. Apoptotické spermie nejsou standardně rozlišitelné od normálních spermií. Pro vyloučení poškozených spermií ze vzorku spermatu se využívá  systém MACS® ART Annexin V.

Zymot chip

Tato metoda je určena pro výběr těch nejkvalitnějších spermií pro inseminaci pacientky, případně pro oplodnění vajíček technikami ICSI a PICSI. Fertile chip je zařízení na jedno použití, složené ze dvou komůrek oddělených speciální membránou.

SpermMobil

SpermMobil je speciální médium, které slouží k umělé aktivaci spermií. Přidání média ke vzorku zcela nepohyblivých spermií aktivuje energetické rezervy živých spermií, které získají pohyblivost. Tím můžeme snadno odlišit spermie živé od mrtvých.

Halosperm

Na základě vyšetření spermiogramu můžeme kromě počtu, objemu, pohyblivosti nebo morfologie spermií hodnotit také míru poškození (fragmentaci) jejich DNA. DNA spermií zkoumáme pomocí speciálního vyšetření Halosperm G2.

Vyšetření oxidativního stresu

v ejakulátu

Oxidativní stres ovlivňuje kvalitu i funkčnost spermií a způsobuje poškození jejich DNA. K odhalení oxidativního stresu používáme nejrychlejší a nejpřesnější test MIOXSYS. Tento test zvyšuje přesnost diagnostiky neplodnosti u mužů.

Immasperm

V rámci diagnostiky mužských faktorů neplodnosti je důležitým parametrem mimo jiné určení podílu nezralých spermií v ejakulátu. Zralost spermií zjišťuje Immasperm (diagnostický nástroj) pomocí míry zabarvení spermií.

Vitality test

TEST VITALITY funguje na principu barvení. Použité barvivo (eozin) totiž pronikne pouze do mrtvé spermie. Živé spermie tak po aplikaci barviva zůstávají bílé, mrtvé spermie s porušenou cytoplazmatickou membránou se zbarví do růžova až červena.

Kotva 3

Testování zralosti endometria

EndomeTRIO

EndomeTRIO je vyšetření, které zahrnuje tři testy z jednoho vzorku děložní sliznice. Podrobné vyšetření děložního prostředí a stanovení optimálního momentu pro vložení embrya může být velmi důležitým krokem při objasňování příčiny neplodnosti. 

BeREADY

Test je určen všem ženám, u kterých bylo při léčbě metodami asistované reprodukce získáno malé množství embryí či u nich dochází k opakovaným selháním implantace embrya. Na základě analýzy vzorku stěru z dělohy stanoví test beREADY optimální čas pro embryotransfer.

EmbryoGlue

Přenos embrya do dělohy je jedním z nejdůležitějších kroků v IVF léčbě. Embryoglue je speciální kultivační médium s obsahem hyaluronanu, které funguje jako "lepidlo". Při transferu tak pomáhá embryu

s přichycením k děložní stěně a zároveň mu dodává všechny potřebné živiny.

Našim klientům nabízíme také výhodné balíčky, podívejte se, co obsahují.

Kotva 2

 SPERMPACKET (k oplození)

  • ICSI, PICSI

  • Selekce optimálních spermií (není omezeno množství oplozovaných oocytů)                                               

Selekce optimálních spermií zahrnuje dva způsoby úpravy vzorku spermií volené na základě předchozích laboratorních vyšetření, potřeb pacientů a aktuálních parametrů spermiogramu: metoda MACS - odstraní ze vzorku ejakulátu defektní spermie s fragmentovanou DNA a metoda Zymot chip - šetrně vytřídí spermie s nejvyšší pohyblivostí a životaschopností.

 SPERMPACKET (diagnostický)

 

Vyhodnocení funkčních testů spermií nám umožňuje navrhnout nejvhodnější metody zpracování a selekce spermií k oplození vajíček a zvýšit tak úspěšnost celé léčby. 

bottom of page