top of page

Halosperm

Na základě vyšetření spermiogramu můžeme kromě počtu, objemu, pohyblivosti nebo morfologie spermií hodnotit také míru poškození (fragmentaci) jejich DNA. Jedná se o odlišný nezávislý parametr hodnocení kvality spermií. Poškození DNA spermie velmi často představuje příčinu mužské neplodnosti.


DNA spermií zkoumáme pomocí speciálního vyšetření Halosperm G2. Při tomto vyšetření je pomocí speciálních roztoků stanoven poměr spermií s celistvou DNA a fragmentovanou DNA a získáno tak procento poškozených buněk – index fragmentace DNA (DFI).


Při neobjasněných příčinách neplodnosti nebo při opakovaných samovolných potratech toto vyšetření představuje důležitou doplňkovou metodu. Výhodou je, že jak vyšetření spermiogramu, tak i vyšetření fragmentované DNA spermií lze vyšetřit pouze z jednoho odebraného vzorku ejakulátu.

bottom of page