top of page

MOON (Mature Oocytes ONly)

MOON je pokročilá mikroskopická metoda detailního vyšetření zralosti oocytů (vajíček). Hodnocení zralosti oocytů touto technikou je neinvazivní a nemá žádný nepříznivý dopad na živé buňky.

Při tomto vyšetření embryolog prohlíží vajíčka pod mikroskopem za použití polarizovaného světla. To umožňuje vidět uvnitř vajíček dělící vřeténko, které v běžném světelném mikroskopu není viditelné.  Dělící vřeténko je organela, která řídí dělení buněk a rozhoduje o tom, zda a v jakém čase je vajíčko schopné přijmout spermii a zahájit tvorbu a vývoj embrya.

Cílem je tedy stanovení tohoto nejvhodnějšího okamžiku pro mikromanipulační oplození vajíček spermiemi (ICSI), tedy moment, kdy je nejvyšší pravděpodobnost úspěšného vzniku embrya.  

Pro koho je metoda vhodná?

Metoda je užitečná především pro ženy, u kterých získáme nízký celkový počet vajíček (5 a méně) nebo pro ženy, které mají nízký počet zralých vajíček. Dále metodu doporučujeme ženám s vyšším reprodukčním věkem (nad 40 let), kde vyzrávání vajíček obvykle probíhá pomaleji.

Obraz ve světelném mikroskopu bez možnosti vidět dělící vřeténko nedovoluje učit přesnou zralost oocytu

1.png

Obraz oocytu v polarizovaném světle – změna polohy dělícího vřeténka v čase signalizuje jeho postupné vyzrávání a připravenost k oplození

2.png

Nezralý oocyt v telofázi I

3.png
4.png

Nezralý oocyt v interfázi

5.png
6.png

Zralý oocyt v metafázi II připravený k ICSI

bottom of page