top of page

Vyšla nová kniha o genetice - Náš ředitel pro výzkum a vývoj je autorem jedné z kapitol

Koncem minulého roku vyšla kniha, která by neměla chybět v ordinaci žádného praktického lékaře. Soubor kapitol v této publikaci odráží stav poznatků o dědičnosti, ke kterým genetická věda dospěla během posledního desetiletí, kdy postupně pronikla prakticky do všech klinických oborů, v nichž pevně zakotvila jako jejich nedílná součást.


Genetická vyšetření a IVF jdou ruku v ruce, jedno bez druhého většinou nefunguje, nedává smysl. Právě proto je součástí této knihy i kapitola Genetika v centrech asistované reprodukce, jejíž autorem je náš ředitel pro výzkum a vývoj Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D.


V této kapitole mimo jiné zjistíte, proč je PGT (preimplantační genetické testování) tak důležité a jaké jsou nejčastější indikace k tomuto testování.


Bình luận


bottom of page