top of page

VITALITY TEST stanoví poměr živých a mrtvých spermií

Zdravý dospělý muž denně vytvoří až 100 milionů spermií. V jaké kondici jsou tyto základní stavební prvky nového života, pomáhá zjistit stanovení spermiogramu. Jedním z nejdůležitějších parametrů této mikroskopické analýzy je pohyblivost spermií.


Mezi nejčastější příčiny snížené pohyblivosti patří varikokéla, strukturální vady bičíku, porucha sekrece přídatných pohlavních žláz, infekce nebo genetická vada.


Pokud je celková pohyblivost spermií nižší než 40 %, je potřeba odlišit nepohyblivé, ale živé spermie od spermií nepohyblivých – mrtvých. Poměr živých a mrtvých spermií stanoví TEST VITALITY. Téměř nepostradatelný je tento diagnostický nástroj pro muže v jejichž vzorku ejakulátu jsou přítomny pouze nepohyblivé spermie. V takovém případě test napoví, zda lze vzorek úspěšně využít k oplození vajíček metodami asistované reprodukce nebo bude nutné použít spermie dárce.


TEST VITALITY funguje na principu barvení. Použité barvivo (eozin) totiž pronikne pouze do mrtvé spermie. Živé spermie tak po aplikaci barviva zůstávají bílé, mrtvé spermie s porušenou cytoplazmatickou membránou se zbarví do růžova až červena.

Commentaires


bottom of page