top of page

MACS. Metoda selekce spermií

Spermie mají omezenou životnost, která se u různých jedinců i v populaci spermií liší a zanikají tzv. apoptózou. I poškozené spermie zanikají apoptózou. Apoptóza se u spermií projevuje expozicí tzv. fosfatidylserinu. Díky tomu je možné tyto apoptotické spermie detekovat a oddělit.

Tyto spermie nejsou standardně rozlišitelné od normálních spermií. Pro vyloučení poškozených spermií ze vzorku spermatu se využívá nový systém MACS® ART Annexin V.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page